Το φωτογραφείο μας λειτουργεί στο Μαρούσι από το 1998. Όλα αυτά τα χρόνια, καταγράφουμε με διακριτικότητα, ευαισθησία και επαγγελματισμό τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Προσφέρουμε πλήρη κάλυψη φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης σε γάμους και βαπτίσεις. Η αγάπη και το πάθος μας για την τέχνη της φωτογραφίας και της βιντεοσκόπησης είναι οδηγός στην αποτύπωση της ατμόσφαιρας, των συναισθημάτων και την αίσθηση κάθε στιγμής.

Τραγούδας Κωνσταντίνος
Photo Enter